Związkowcy z dystansem o planach dotyczących emerytur pomostowych

Związki zawodowe podchodzą z dystansem i niepewnością do rządowych planów dot. emerytur pomostowych, które miałyby przysługiwać osobom pracującym w szczególnych warunkach oraz wykonującym zawody o szczególnym charakterze.

Wstępne założenia przygotowywanego systemu emerytur pomostowych członkowie rządu przedstawili w czwartek podczas posiedzenia komisji trójstronnej.

Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, emerytury pomostowe są częścią programu „Solidarność pokoleń 50+”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób po 50-tce.

Prawo do wcześniejszego świadczenia przysługiwałoby osobom pracującym w szczególnych warunkach, a także tym, którzy wykonują zawody o szczególnym charakterze, wymagające nieprzeciętnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej. Emerytury pomostowe miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Lista zawodów ma być dołączona do przygotowywanego projektu ustawy; mają się na niej znaleźć m.in. górnicy, strażacy, kierowcy autobusów, maszyniści oraz piloci. Emerytury pomostowe mają dotyczyć osób urodzonych pomiędzy 1949 r. a 1968 r., które pracowały w określonych warunkach co najmniej 15 lat (przed 1 stycznia 1999 r.) i osiągnęły wiek niższy o 5 lat od wieku emerytalnego, czyli 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział dziennikarzom, że obecnie trwa uzgadnianie mechanizmów systemu emerytur pomostowych. „Zależy nam na tym, żebyśmy uzgodnili te mechanizmy w taki sposób, aby to było akceptowalne dla partnerów społecznych” – powiedział Pawlak. Dodał, iż celem rządu jest tworzenie zachęt do dłuższej pracy zawodowej.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz podkreślał w rozmowie z PAP, że na razie zaprezentowano jedynie bardzo wstępne założenia. „My uważamy, że te osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne w starym systemie, powinny otrzymać na starych zasadach propozycję zabezpieczenia emerytalnego” – mówił Guz.

Z kolei szef Forum Związków Zawodowych Wiesław Siewierski powiedział PAP, że w pracach nad systemem emerytur pomostowych powinien uczestniczyć zespół ekspertów medycyny pracy. „Trzeba sporządzić listę zawodów, które powinny być objęte emeryturami pomostowymi. Nie można tego robić na podstawie założeń polityków. Nie da się wypracować dobrego systemu w tym roku, na to potrzeba czasu” – podkreślił Siewierski.

Natomiast przewodniczący NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek nie chciał komentować wstępnych założeń przedstawionych przez rząd. Jak powiedział PAP, do emerytur pomostowych odniesie się dopiero po otrzymaniu gotowego projektu.

Podczas posiedzenia komisji zaprezentowano program „Solidarność pokoleń 50+”, który ma zachęcić osoby po 50. roku życia do podnoszenia kwalifikacji i pozostania na rynku pracy, zaś pracodawców do utrzymywania zatrudnienia tych osób. Ma jednocześnie ograniczać możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Planowane są takie działania, jak m.in: przeniesienia wypłaty zasiłków chorobowych z przedsiębiorców na ZUS, zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zniesienie okresu ochronnego dla pracownika będącego 4 lata przed emeryturą.

Ponadto rząd będzie przeznaczał środki na kształcenie osób pragnących zwiększyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Rząd liczy, że dzięki programowi do 2013 roku 700-800 tys. osób po 50. roku życia wróci na rynek pracy.

Komisja trójstronna podjęła w czwartek uchwałę dot. obszarów jej pracy. Wśród nich znalazł się m.in.: program „Solidarność pokoleń 50+”.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!