ZUS czy OFE? Od 1 kwietnia znów otwarty transfer

Do końca lipca 2016 roku każdy będzie miał możliwość zmiany decyzji dotyczącej przekazywania części składki emerytalnej. Na początku miesiąca, a mianowicie 1 kwietnia, został ponownie otwarty transfer ZUS – OFE. Składki można odprowadzać albo do Otwartego Funduszu Emerytalnego, albo na subkonto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ci, którzy nie są zadowoleni ze swojej poprzedniej decyzji dotyczącej podziału swojej składki emerytalnej, będą mogli ją zmienić. Następną taką szansę ubezpieczeni będą mieli dopiero w 2020 roku.

Takiej zmiany dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia dotyczącego przekazywania składki do otwartego funduszu emerytalnego lub po zewidencjonowaniu składki na subkoncie ZUS. Wnioski dostępne są w oddziałach i na stronie internetowej ZUS. Mogą go złożyć osoby, które podczas ostatniego transferu w 2014 roku nie oddały oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE, a pozostało im maksymalnie 10 lat do wieku emerytalnego. Ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a cała stawka na II filar odkładana jest na subkonto ZUS, również mogą złożyć oświadczenie o chęci zmiany.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!