ZUS lepiej zarządza niż OFE

Fundusz Rezerwy Demograficznej zarządzany przez ZUS ponownie lepszy niż otwarte fundusze emerytalne. W 2008 r. stopa zwrotu z inwestycji jaką osiągnął FRD, była aż o 8 proc. wyższa od średniego wyniku dla OFE.

ZUS znalazł się w ścisłej czołówce wśród wszystkich instytucji zarządzających środkami finansowymi w Polsce. Stopa zwrotu z całości aktywów FRD w 2008 r. zamknęła się wprawdzie stratą, ale była to jedna z najmniejszych strat na rynku. Przy wyniku -5,9 proc. Fundusz zdystansował działające w kraju OFE, których ubiegłoroczne wyniki wahały się między -11,9 a -17,9 proc.

Stopa zwrotu jaką osiągnął FRD, była aż o 8 proc. wyższa od średniego wyniku wszystkich funduszy emerytalnych. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych był instytucją, która w okresie kryzysu finansowego i bessy na rynkach akcji najlepiej ochroniła środki finansowe znajdujące się w systemie emerytalnym.

– Wynika to ze strategii jaką przyjęliśmy na czas kryzysu – wyjaśnia Artur Rejmer, dyrektor Departamentu Finansów Funduszy w Centrali ZUS. Już pod koniec 2007 r. podjęto decyzję o wyprzedaży akcji. Dzięki temu w sytuacji drastycznych spadków na Giełdzie Papierów Wartościowych, Fundusz nie stracił na swoim portfelu tyle, ile inni inwestorzy.

Porównanie stóp zwrotu 2008

 

Struktura portfela FRD:

 

Portfel FRD

Ubiegłoroczne dobre wyniki inwestycyjne Funduszu Rezerwy Demograficznej utrzymywane są również i w tym roku. W pierwszym kwartale 2009 r. stopa zwrotu ponownie plasuje Fundusz w czołówce funduszy emerytalnych. Porównując do OFE, które na koniec marca osiągnęły średnią stopę zwrotu na poziomie -3,55 proc., FRD odnotował jedynie minimalną stratę w wysokości -1.1 proc. Należy podkreślić, że tylko jeden OFE osiągnął lepszy wynik.

Stopy zwrotu OFE

Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami obecnie FRD zwiększa zaangażowanie w akcje, co pozwoli na dostosowanie struktury aktywów do oczekiwanej zmiany trendów na globalnych rynkach finansowych.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Liczba komentarzy: 1 do "ZUS lepiej zarządza niż OFE"

  1. […] W oparciu o: ZUS lepiej zarządza niż OFE | Fundusze Emerytalne OFE […]

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!