Zmiany w emeryturach z OFE

Dużo mówi się o planowanym obniżeniu składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na początku zakładano, że obniżenie składek z 7,3 procent do 2,3 procent miałoby charakter tymczasowy. Jak się jednak okazuje obecnie rząd jest przeciw wprowadzeniu takowych zmian tylko na pewien okres. Chce mianowicie, aby takowe zmiany miały charakter stały. Oznacza to, że jeżeli zmiany mające na celu obniżenie składek do OFE weszłyby w życie to już tak by zostało. Nie powrócono by już do stanu sprzed obniżki.

Jak rząd motywuje swoją decyzję? Otóż jak twierdzi minister Boni działania podjęte w sprawie zmian w systemie emerytalnym zmniejszają zagrożenia deficytem sektora finansów publicznych i długiem publicznych teraz a także w najbliższych latach. Nie pozwolą one również w długim okresie, aby dług czy deficyt urosły do takich rozmiarów jak ma to miejsce obecnie. Dodatkowo stwierdził, że rząd nie ma zamiaru iść w ślady Węgier, które całkowicie wycofały środki finansowe z OFE. Rząd chce, aby zmiany ustawowe w sprawie systemu emerytalnego weszły w życie od 1 kwietnia 2011 roku.

Liczba komentarzy: 2 do "Zmiany w emeryturach z OFE"

  1. […] W oparciu o:  Zmiany w emeryturach z OFE […]

  2. jarek pisze:

    odprowadzone skladki spadły o ok.60% .Zastanawiam się czy ilość osób obsługujących OFE spadła porównywalnie.jeśli nie to oznacza że procent odkładanych pieniędzy spadnie do dziesiątych procenta resztę przeżre biurokracja

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!