Zmiany w emeryturach mundurowych

Zakrojone na szeroką skalę protesty związkowców nie odniosły zamierzonego efektu. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet oraz mężczyzn do 67 lat. Zgodnie z założeniami ustawy od 2013 roku wiek emerytalny będzie wydłużany o trzy miesiące każdego roku. Oznacza to, że docelowy wiek emerytalny mężczyźni osiągną w 2020 roku natomiast kobiety w 2040 roku.

Prezydent podpisał również nowelizację ustawy o emeryturach mundurowych. Oznacza to, że żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze dziesięciu formacji mundurowych takich jak na przykład policja, którzy wstąpią do służby od 2013 roku będą mieli prawo przejść na emeryturę w wieku 55 lat i po minimum 25 latach służby. Przypomnijmy, że według obecnie panujących przepisów mundurowi mogą prawo przejść na emeryturę po 15 latach służby.

Emerytury mundurowe będą stanowić oddzielny system zwany zaopatrzeniowym. Wielkość emerytury będzie wyznaczana na podstawie średniej pensji z 10 kolejnych, wybranych lat pracy. Pod uwagę będą również brane dodatki oraz nagrody uzyskane w tym czasie. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 procent jej podstawy i rosnąć o 3 procent za każdy kolejny rok. Maksymalna emerytura mundurowa nie będzie mogła przekraczać 75 procent wyznaczonej średniej pensji.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!