Wzrost emerytur w 2010 roku

Temat emerytury 2010 zapewne zainteresuje wszystkie osoby, które pobierają lub będą pobierać świadczenia emerytalne w Polsce. Wysokość emerytury jest ustalana poprzez wskaźnik waloryzacji, który pownien uwzględniać poziom inflacji oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Emerytury w 2010 roku zostaną zwaloryzowane o wskaźnik 3,36%. Oznacza to, że w 2010 roku nastąpi nominalna podwyżka emerytur. Propozycja zwiększenia emerytur została zaakceptowana przez rząd.

Na wysokość emerytury w 2010 roku wpływa wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. przy czym na obliczanie wysokości emerytury przyjmuje się 20% zmiany poziomu wynagrodzeń. Realny wzrost przeciętej płacy wynosi 1,8 %, stąd 20% od tej wartości daje nam 0,36%.

Drugą składową rzutującą na waloryzację emerytur w 2010 roku jest prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który kształtuje się na poziomie 103 proc. Dodając 103 i 0,36 otrzymujemy minimalny mnożnik emerytury w wysokości 103,36%.

Wzrost emerytur oznacza większe zobowiązania budżetowe.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!