Wyższy limit wpłat na IKE

O 176 zł więcej będzie można wpłacić w 2007 r. na indywidualne konto emerytalne (IKE). Nowy limit — ustalony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej — wynosi 3697 zł. Zgodnie z ustawą o IKE jest to 150 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!