Wyższe emerytury dla rolników

Od marca 2017 roku zapowiadają się wyższe stawki emerytur dla rolników. Świadczenie wypłacane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma wynosić w przyszłym roku 1000 złotych. Obecnie podstawowa emerytura rolnicza wynosi 882 zł. Aktualnie KRUS wypłaca ok. 1,2 miliona świadczeń emerytalno-rentowych, z czego 400 tysięcy to świadczenia poniżej 1000 zł. Dotychczas jego wysokość zależała między innymi od wysokości podstawowej emerytury. Obecnie jest ona równa najniższej emeryturze z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 marca 2017 r. najniższa emerytura i renta z FUS wyniesie 1000 złotych, jednak nie będzie ona podstawą ustalenia wysokości nowo przyznawanych świadczeń rolniczych. Będzie obowiązywała nowa definicja emerytury podstawowej nie związanej bezpośrednio z najniższą emeryturą z FUS. Jeżeli rolnikowi zostanie wyliczona emerytura poniżej 1000 złotych, to i tak z urzędu dostanie on 1000 złotych. Z waloryzacji w przyszłym roku ma skorzystać ok. 99% świadczeniobiorców, czyli ponad 1,1 miliona osób. Na podwyższeniu emerytury do 1000 złotych kwoty najniższej emerytury skorzysta ok. 34% emerytów i rencistów. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają gwarantowaną podwyżkę na poziomie co najmniej 10 zł.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!