Wysłano listy o zgromadzonych składkach emerytalnych

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do 20 milionów Polaków listy z informacjami o ich składkach emerytalnych zapisanych na kontach. W ostatnim czasie właśnie takie listy z historią wpłat zostały zaadresowane i wysłane. Informacje o stanie konta ubezpieczeniowego w ZUS zawierają dane o przekazanych składkach i sumach zapisanych na indywidualnych kontach składek. Dlatego ważne jest, by zapoznać się z otrzymanym listem i zweryfikować wysokość zapisanych składek.

Warto jednak mieć na uwadze, że osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, w liście znajdą informację o wysokości zgromadzonego kapitału początkowego za okres, kiedy składki nie były odprowadzane imiennie. W zawartych w listach informacjach pojawią się także dane na temat puli składek na subkoncie w ZUS w ramach II filaru emerytalnego oraz o składkach w OFE. Osoby, które ukończyły 35. rok życia otrzymają też wiadomość o hipotetyczną wartość w trzech wariantach. Pierwsza kwota jest podana w oparciu o to, co już zgromadzone, druga jest wartością, jaka wypłacana byłaby po osiągnięciu ustalonego wieku emerytalnego i regularnego odkładania składek, a trzecia natomiast to wariant hipotetycznej emerytury obliczonej wspólnie z konta i subkonta emerytalnego.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!