Wstrzymanie wypłat emerytur

Zgodnie z przepisami 1 października 2011 roku zostały wstrzymane wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także okresowych emerytur kapitałowych, przyznanych w roku 2010 oraz przyznanych w latach wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury. Oprócz tego wstrzymane zostały wypłaty okresowych emerytur kapitałowych, wypłacanych z innym niż emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczeniem, do którego prawo ustalił oddział ZUS lub też odmienny organ uprawniony do przyznawania emerytur i rent.

Nie zostaną jednak zawieszone emerytury pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie (po nawiązaniu nowego stosunku pracy) nabyły prawo do emerytury powszechnej poprzez osiągnięcie wieku emerytalnego. Ma to związek z normami prawnymi wprowadzonymi po to by ograniczać sytuację, w których emeryt czy też rencista pobierając świadczenie dodatkowo pracuje i zarabia mówiąc kolokwialnie zbyt dużo w oczach państwa.

Liczba komentarzy: 1 do "Wstrzymanie wypłat emerytur"

  1. janusz pisze:

    słyszałem iż na Litwie była analogiczna sytuacja i Państwo litewskie wypłaca zaległości wraz z odsetkami od czasu wstrzymania wypłat emerytur dla osób pracujących nadal po osiągnięciu wieku emerytalnego. Czyżbyśmy byli w innej Unii??? a może by tak do Sztrasburga my sią zwócili.
    Wstrzymanie emerytur było rozbojem naszych panów rządzących, którzy tylko o sobie nie zapomną.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!