Wcześniejsze emerytury dla rolników?

Jeżeli rolnik do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończył odpowiedni wiek i posiada wymagany dwudziestopięcioletni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, może ubiegać się o przejście na wcześniejszą emeryturę. Ostatnie zmiany emerytalne, dzięki obniżce wieku emerytalnego, umożliwiły przechodzenie osobom zajmującym się gospodarstwem rolnym na emeryturę w wieku 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Obecnie o wcześniejszą emeryturę rolnik może ubiegać się tylko w przypadku, jeśli do dnia 31 grudnia 2017 roku osiągnął wiek 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzn, a także podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat. Dodatkowo jest on zobowiązany do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Wymienione warunki zostaną uwzględnione wtedy, gdy zainteresowany złoży wniosek już w 2018 roku wraz z dokumentem potwierdzającym zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej (akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, umowa dzierżawy na co najmniej 10 lat). Wcześniejsze emerytury podlegają waloryzacji 1 marca każdego roku. Rząd założył, że wskaźnik waloryzacji na 2018 rok powinien wynieść nie mniej niż 102,7%, a to oznacza, że świadczenia powinny zostać zwiększone o 2,7, czyli da to podwyżkę w wysokości od 27 do 58 złotych.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!