Wcześniejsze emerytury: dla 60-latków będą już w maju

Prawdopodobnie w maju 60-letni mężczyźni będą mieli prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Specjalną ustawę emerytalną przegłosował Sejm, wczoraj miał debatować nad nią Senat

Zmianę obowiązujących przepisów emerytalnych spowodowało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października zeszłego roku. TK uznał, że skoro kobiety mają prawo do wcześniejszej emerytury, to takie samo prawo należy się mężczyznom. Po wyroku Trybunału 60-letni mężczyźni masowo zaczęli składać wnioski do ZUS o przyznanie świadczeń. ZUS jednak za każdym razem odmawiał. W efekcie aż 18,5 tys. mężczyzn zdecydowało się zaskarżyć decyzję ZUS w sądzie, 400 już wygrało. Zakład za każdym razem odwołał się od wyroku do sądu apelacyjnego.

Dlaczego? ZUS tłumaczy, że mimo orzeczenia TK nadal obowiązuje stare prawo, zgodnie z którym (poza wyjątkami) 60-letni mężczyzna nie może przejść na emeryturę. I przyznaje, że będzie przyjmował wnioski i wypłacał świadczenia pod warunkiem przyjęcia przez rząd i parlament specjalnej nowelizacji ustawy emerytalnej.

Kiedy nowa ustawa

Nowelizację już na początku br. przygotowało Ministerstwo Pracy. Pod koniec marca przegłosował ją Sejm. Niestety, wczoraj Senatowi nie udało się przeprowadzić debaty, ale jeśli nastąpi to wkrótce, i senatorowie przegłosują ustawę, prezydent na jej podpisanie będzie miał 14 dni (ale nie musi tak długo czekać), a potem ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. W ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia w Dz. U. nowe przepisy zaczną obowiązywać. Zdaniem Sławomira Piechoty, szefa sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, prawdopodobny termin to maj.

Jakie warunki trzeba spełnić

Prawo do wcześniejszej emerytury będą mieli mężczyźni, którzy: urodzili się przed 1949 r., mają skończone 60 lat i co najmniej 35-letni staż pracy (okres składkowy i nieskładkowy).

Uwaga! Dodatkowo, aby dostać pieniądze, trzeba udowodnić, że cały staż pracowało się na etacie.

Jeśli więc ktoś pracował w różnych zakładach przez 35 lat – ma prawo do emerytury. Mężczyźni, którzy w ciągu 35 lat pracy prowadzili działalność gospodarczą lub pracowali np. przez rok na umowę o dzieło, też mogą się starać o wcześniejszą emeryturę, ale będą musieli udowodnić sześć miesięcy zatrudnienia na etacie bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.

Emerytura w tym roku czy później

Po zmianie przepisów uprawnionych do wcześniejszej emerytury 60-latków może być ok. 100 tys. Ważne! Nie trzeba w tym roku składać wniosków o emeryturę do ZUS. Jeśli w tym roku – lub poprzednich – nabyliśmy (bądź do 31 grudnia 2008 r. nabędziemy) – prawo do świadczeń, to na emeryturę możemy przejść w kolejnych latach – 2009, 2010 itd. (aż do osiągnięcia wieku 65 lat – mężczyźni, i 60 lat – kobiety, kiedy to przysługuje nam „normalna” emerytura). Raz nabyte prawo do wcześniejszych świadczeń nie przepada, ale uwaga! Wszystkie warunki (wiek, lata pracy i inne) trzeba spełnić do końca tego roku.

Pan Andrzej (61 lat, 37 lat pracy), który cały czas pracuje i dobrze zarabia, po zmianie ustawy emerytalnej nie musi (choć będzie mógł!) składać wniosku do ZUS o przyznanie świadczeń. Będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę też w 2009, 2010, 2011 i 2012 roku (do dnia 65. urodzin). Jeśli będzie dłużej pracował, może liczyć na wyższą emeryturę.

Dlaczego? Po pierwsze – więcej będzie miał lat składkowych, a im ich jest więcej, tym wyższe świadczenie, po drugie – co roku ZUS w marcu podnosi kwotę bazową, która ma wpływ na wysokość emerytury.

Gdyby jednak pan Andrzej stracił pracę lub podupadł na zdrowiu, będzie mógł – dzięki nowej ustawie – przed ustawowym wiekiem (65 lat) przejść na emeryturę.

Do nowych przepisów już się przygotowuje ZUS.

Co, jeśli już złożyłem wniosek

Mikołaj Skorupski, rzecznik ZUS, informuje, że gdy zacznie obowiązywać nowe prawo, wszyscy mężczyźni, którzy zdecydują się przejść na emeryturę, będą musieli złożyć w Zakładzie wnioski o przyznanie świadczeń. Ważne! Również ci, którzy już je raz złożyli po ogłoszeniu wyroku Trybunału (ale kiedy nie było jeszcze rządowej ustawy). Po raz drugi muszą wystąpić do ZUS o przyznanie świadczeń.

A co z osobami, których sprawy są w sądzie? Według posła Piechoty, gdy już nowe prawo zostanie uchwalone, sądy wszystkie wnioski powinny przekazywać do ZUS, a ten automatycznie będzie przyznawał świadczenia – od chwili wejścia w życie nowych przepisów.

ZUS jest innego zdania – mężczyźni, których sprawy są w toku (w sądzie I instancji lub apelacyjnym), aby dostać emeryturę, będą musieli po pierwsze – złożyć w sądzie pismo o rezygnacji z procesu (sąd wówczas umorzy sprawę, a dokumenty odeśle do ZUS) i po drugie – złożyć w ZUS nowy wniosek o przyznanie świadczeń. Uwaga! W przypadku, gdy to ZUS odwołał się od wyroku do sądu wyższej instancji, trzeba, niestety, czekać na proces i wyrok.

Leszek Kostrzewski
Źródło: Gazeta Wyborcza

Liczba komentarzy: 1 do "Wcześniejsze emerytury: dla 60-latków będą już w maju"

  1. Ofe pisze:

    Ofe…

    […] something about ofe[…]…

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!