Warta OFE zamiast OFE Dom

18 kwietnia Otwarty Fundusz Emerytalny „DOM” zmienił nazwę na Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA. Zmieni się wkrótce również nazwa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego „DOM” na Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA.

Zmienione zostały również logotypy Funduszu i Towarzystwa, które dostosowano do, spójnej dla spółek Grupy KBC, identyfikacji wizualnej. Badania pokazują, że dobrze rozpoznawana marka WARTA i ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne PTE „DOM” a za chwilę PTE WARTA mogą częściej skłaniać klientów do wyboru OFE WARTA.

W najbliższym czasie znikną elementy związane z starą nazwą OFE/PTE „DOM” i zostaną zastąpione przez OFE/PTE WARTA. Przez określony czas będziemy używali nowych i starych logotypów tak by nasi klienci stopniowo zaakceptowali zmiany.

Według GfK Polonia, 98% respondentów rozpoznaje markę WARTA, zaś większość pozytywnie ocenia działania marketingowe prowadzone pod tym brandem (w tym reklamy, w których najwyżej ocenianym aspektem są zrozumiałość i wiarygodność).

Międzynarodowa finansowa Grupa KBC konsekwentnie buduje pozycję swoich najważniejszych marek w Polsce – Kredyt Banku i WARTY.

Zintegrowanie marketingowe OFE WARTA, czego symbolem jest zmiana nazwy, to kolejny etap w poszerzaniu obszaru działalności i zwiększania wspólnego potencjału. Dzięki temu w świadomości klientów utrwala się obraz międzynarodowej grupy, świadczącej kompleksowe usługi finansowe, z solidnym zapleczem kapitałowym – powiedział na spotkaniu poświęconym „rebrandingowi” Marek Jandziński, Prezes Zarządu PTE.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!