Warta OFE – dane szczegółowe

PTE WARTA S.A.
OFE WARTA

a) akcjonariusze PTE – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. *

b) kapitał zakładowy PTE – 233.000.000 zł

c) opłata od składek:

dla członków Funduszu, którzy uzyskali członkostwo przed dniem 1 kwietnia 2004 r.:
– od składek wpłaconych w latach 2004-2010:
a). 7% – przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
b) 4,5% – przez kolejne miesiące stażu członkowskiego
– od składek wpłaconych w 2011 r.:
i. 6,125% – przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
ii. 4,5% przez kolejne miesiące stażu członkowskiego
– od składek wpłaconych w 2012 r.:
i. 5,25% – przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
ii. 4,5% – przez kolejne miesiące stażu członkowskiego
– od składek wpłaconych w 2013 r. – 4,375%
– od składek wpłaconych w 2014 r. i latach następnych – 3,5%

dla członków Funduszu, którzy uzyskali członkostwo od dnia 1 kwietnia 2004 r.:
– 7% – od składek wpłaconych w latach 2004-2010
– 6,125% – od składek wpłaconych w roku 2011
– 5,25% – od składek wpłaconych w roku 2012
– 4,375% – od składek wpłaconych w roku 2013
– 3,5% – od składek wpłaconych w 2014 r. i latach następnych

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
a 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 a 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo nie może przekroczyć 15.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki na rachunek premiowy w kwocie równej 0,0045% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca.

e) depozytariusz OFE – Bank Polska Kasa Opieki S.A.

f) agent transferowy OFE – Towarzystwo

* W dniu 24 listopada 2004 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wydała decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na nabycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. akcji PTE DOM S.A. od Kulczyk Holding S.A.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!