Waloryzacja rent i emerytur 2012

W expose Premier Donald Tusk zapowiedział, że w 2012 roku będziemy mieli do czynienia z waloryzacją rent i emerytur na innych niż do tej pory zasadach. Przez ostatnie lata w zakresie świadczeń rentowych i emerytalnych mieliśmy do czynienia z waloryzacją procentową. Co to oznaczało?

Takowa waloryzacja świadczeń polegała na pomnożeniu wysokości kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacyjny. Wspominany wskaźnik waloryzacji to średni roczny wskaźnik cen usług konsumpcyjnych i towarów w ubiegłym roku kalendarzowym zwiększony o minimum dwadzieścia procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Zgodnie z propozycjami Premiera Tuska waloryzacja emerytur ma zostać przeprowadzona jednak w 2012 roku w systemie kwotowym. W takim wypadku wszyscy, którzy pobierają takowe świadczenia dostaną taką samą kwotę dodatkową. Innymi słowy mówiąc, wszystkie świadczenia zostaną zwiększone o jednakową kwotę. Jak się okazuje takowa waloryzacja kwotowa ma objąć również emerytury mundurowe. Jaki ma być cel takowej zmiany?

Rząd chce w ten sposób zniwelować narastające różnice w wysokości rent i emerytur wypłacanych różnym osobom. W przypadku waloryzacji procentowej rosła przepaść w wysokości świadczeń pomiędzy najwyższymi, a najniższymi emeryturami i rentami. Jak będzie wyglądała konkretnie takowa waloryzacja? Okazuje się, że rząd planuje przeznaczyć na podwyżki dla emerytów około 6 miliardów złotych natomiast emerytów jest prawie 9,3 miliona. Oznacza to, że każdy dostanie około 50 złoty więcej. System waloryzacji kwotowej ma funkcjonować przez najbliższe lata.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!