Waloryzacja emerytur

Jak twierdzą Andrzej Rzońca (Rada Polityki Pieniężnej) i ekonomista Wiktor Wojciechowski zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur może być korzystna zarówno dla budżetu państwa jak i obywateli pobierających najniższe świadczenia. Rząd jednak do tej pory nie podał szczegółów zmian, o których wspominał Premier Donald Tusk.

Aby jednak taka zmiana miała wymierne skutki musi ona przyjąć odpowiednią formę. Zgodnie z tym, co twierdzą wyżej wspomniani eksperci powinna to być waloryzacja kwotowa a nie aktualnie indeksacja procentowa. Miałby to być powrót do wyliczania emerytury wyłącznie na podstawie inflacji. Miałoby to przynieść oszczędności dla państwa a jednocześnie prawie połowa osób pobierających najniższe świadczenia otrzymałaby większe podwyżki niż do tej pory. Sposób waloryzacji emerytur miałby również zachęcać do pozostania jak najdłużej na rynku pracy. Wysokość podwyżki emerytur uzależniona musiałaby zatem być od okresu pracy. Im dłużej pracujemy tym na większe podwyżki możemy liczyć. Zdaniem ekspertów waloryzacja kwotowa nie powinna objąć rent. Również kwota emerytur rolniczych nie powinna być wyliczana łącznie z innymi rodzajami emerytur.

Liczba komentarzy: 1 do "Waloryzacja emerytur"

  1. […] To tylko interesuj?ca nas cz???, reszt? znajdziesz tutaj:  Waloryzacja emerytur | Fundusze Emerytalne OFE […]

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!