W listopadzie 94,5 tys. osób zmieniło fundusz emerytalny

Liczba uczestników przechodzących pomiędzy funduszami emerytalnymi wyniosła w listopadzie 94,5 tys. osób i była niższa o 7,1% niż przed trzema miesiącami. W całym 2007 roku na zmianę OFE zdecydowało się 383,4 tys. osób, czyli aż o 16,2% więcej niż poprzednim roku. W sumie od początku reformy emerytalnej swój fundusz zmieniło 2,3 mln osób, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Czwarta, ostatnia tegoroczna sesja transferowa przyniosła drugi z rzędu spadek liczby osób dokonujących zmiany funduszu emerytalnego.

„PTE decydują się na wysoką aktywność na tzw. wtórnym rynku uczestników z uwagi na jego rosnące rozmiary wyrażone w wartości pozyskiwanych tą drogą aktywów. O ile jeszcze w 2003 roku łączna wartość środków przekazanych przez OFE w ślad za przechodzącymi uczestnikami nie przekraczała 800 mln zł, o tyle w minionym roku wzrosła ona do 4,2 mld zł”- czytamy w raporcie.

„Jest to niemal 25% kwoty, jaką w 2007 roku przekaże funduszom emerytalnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest więc o co walczyć”- czytamy dalej.

Największym wygranym tegorocznych transferów jest AXA OFE, które pozyskało w ten sposób ponad 34 tys. osób. To jednocześnie lider w zakresie przejęć uczestników od innych funduszy – w ciągu roku AXA OFE wybrało 62,4 tys. osób.

Na przeciwległym końcu pod względem bilansu sesji transferowych znajduje się drugi „nowy” gracz na rynku emerytalnym – AEGON OFE. W przypadku tego funduszu bilans przyjść i odejść wyniósł w minionym roku -30 tys. osób.

To głównie z tego powodu fundusz przejęty niedawno przez AEGON stracił w ciągu 12 miesięcy 0,3% udziału w rynku. Jednak paradoksalnie to właśnie OFE AEGON może stanąć na drodze ambitnym planom AXA OFE, ale stanie się tak jedynie wówczas, gdy PTE sfinalizuje przejęcie PTE Skarbiec-Emerytura.

Wskutek tej transakcji łączna liczba powiększonego AEGON OFE może sięgnąć 800 tys. osób, co da temu funduszowi 5 pozycję na polskim rynku emerytalnym. (ISB)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!