Uczestnicy funduszy emerytalnych (kwiecień 2008)

Liczba uczestników funduszy emerytalnych wzrosła w kwietniu (wg stanu na 25 kwietnia) o 12,3 tys. osób, czyli o 0,1% osiągając poziom 13 mln 461 tys. osób.

Kwiecień jest jednym z tych miesięcy, w którym dane nie są obciążane żadnymi zdarzeniami o charakterze nadzwyczajnym, czyli rozliczeniami wynikającymi z transferów pomiędzy funduszami, czy wynikami  losowania ZUS.

Tak niewielki przyrost liczby uczestników OFE spowodował jedynie niewielkie zmiany w strukturze podmiotowej rynku. Największy wzrost udziału w rynku, mierzony liczbą uczestników zanotowała, jak przed miesiącem, Nordea OFE (o +2 pkt. bazowe do 5,50%).

W kwietniu 12 funduszy odnotowało wzrost liczby uczestników. W trzech: OFE WARTA, OFE Polsat, AEGON OFE liczba ta spadła. Najwięcej osób stracił AEGON OFE (108 osób), OFE Polsat uszczuplił się o 96 osób, a OFE WARTA o 27 osób.

W czołówce funduszy, które zostały wybrane przez największą liczbę osób znalazły się, jak przed miesiącem, Commercial Union OFE, ING OFE oraz Nordea OFE. Dwa pierwsze fundusze zasiliła niemal identyczna liczba nowych uczestników (po +3 tys. osób). Do Nordei OFE, siódmego funduszu pod względem wielkości aktywów, dołączyło najwięcej, bo 3,1 tys. osób. Równocześnie fundusz wykazał największą dynamikę w pozyskiwaniu nowych członków, liczba jego uczestników wzrosła o +0,4 pkt proc. OFE PZU „Złota Jesień”, trzeci największy pod względem aktywów fundusz, zdołał pozyskać 645 nowych uczestników.

W kwietniu liczba rachunków martwych zwiększyła się o ponad 62,4 tys. (+9%). Łączna liczba kont, na które nie wpłynęła żadna składka wzrosła do poziomu 769 tys., co stanowi 5,5% rachunków ogółem.

Zespół Analiz Online

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!