Tag: 'strategie ofe'

Wątpliwe regulacje rynku OFE

Eksponowanie wyników OFE według kryterium rocznej stopy zwrotu jest błędem edukacyjnym popełnianym wobec obecnych i przyszłych członków funduszy. Ujemne stopy zwrotu OFE, w pierwszych miesiącach 2008 roku, wywołane gwałtowną przeceną akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie, postawiły odpowiedzialnych za organizację systemu emerytalnego w naszym kraju przed koniecznością odpowiedzi na ważne pytanie: czy obowiązujące w […]

 

W długim okresie zawsze warto było być w OFE

Błędem jest porównywanie wyników pomnażania naszych pieniędzy w I i II filarze tylko w krótkim terminie Dla poprawnej oceny efektywności alternatywnych sposobów pomnażania pieniędzy postulowane jest dokonywanie tego w odpowiedniej perspektywie czasowej z uwzględnieniem różnych faz koniunktury na rynku kapitałowym. Kolejnym wymogiem jest sprowadzenie obu systemów do ekwiwalentności umożliwiającej właściwe porównanie i formułowanie wniosków. W […]