Tag: 'pte warta'

PTE Warta

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA (wcześniej OFE „DOM”) utworzony został na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 29 stycznia 1999 roku. Celem Funduszu jest gromadzenie i lokowanie comiesięcznych składek jego Członków na poczet przyszłej emerytury. OFE WARTA jest w ścisłej czołówce najlepiej inwestujących funduszy emerytalnych w Polsce. Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA zarządza Powszechne […]