Tag: 'ppe 2009'

Nadal małe zainteresowanie PPE

Pracownicy są coraz bardziej zainteresowani PPE – twierdzą przedstawiciele branży finansowej.  Jednak nadal to zainteresowanie nie jest duże – pisze „Parkiet”(Nr z 12.01.2009 r.). Według Roberta Juszczaka, prezesa pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nowy Świat,  liczba PPE zwiększyłaby się, gdyby wprowadzić możliwość przeniesienia opłacania składek w całości lub w połowie na pracowników. Robert Juszczak obawia się – […]