Tag: 'OFE Generali'

Najlepszy wynik kwartalny w historii Grupy Generali

I kwartał 2008 r. był dla Grupy Generali Polska kolejnym okresem szybkiego rozwoju. Pod względem przypisu składki był to najlepszy wynik kwartalny w 9-letniej historii Grupy Generali w Polsce. Wypracowana w wielu segmentach działalności dynamika przychodów była znacząco lepsza od działań konkurentów rynkowych. Składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła na koniec marca br. – w […]