Tag: 'nauczyciele a pomostówki'

Pomostówki nie dla nauczycieli

Wielokrotnie tłumaczyliśmy, dlaczego nauczyciele nie są objęci ustawą o emeryturach pomostowych. Rząd Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka w pierwszych swoich decyzjach postanowił usatysfakcjonować tę grupę nauczycieli znaczącą podwyżką, toteż w styczniu już otrzymali oni 10% podwyżki, a w następnych trzech kolejnych latach uznaliśmy, że ta podwyżka powinna wynosić odpowiednio we wrześniu 5 i od stycznia […]