Tag: 'Najniższa emerytura w Polsce'

LiD proponuje wprowadzenie minimalnej emerytury

Klub LiD złożył do marszałka Sejmu projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wprowadza minimalną emeryturę. Zakłada on, że minimalna emerytura i renta wynosiłaby 50 proc. przeciętnej emerytury. „Prawie 9 mln emerytów i rencistów żyje w skrajnym ubóstwie przy galopujących wzrostach cen żywności i energii. Nie możemy wprowadzać ulgi […]