Tag: 'losownie ZUS'

Losowanie do funduszy emerytalnych

Nie chcesz zostać wylosowany? Jak najszybciej wybierz dobry fundusz emerytalny. Nie warto zdawać się na ślepy los. ZUS przeprowadza losowanie OFE wśród osób, które na czas nie wybrały funduszu emerytalnego. Wyboru można dokonać do 10 dnia stycznia i 10 lipca. Losowanie poprzedzone jest zawsze wysłaniem przez ZUS do osoby ubezpieczonej pisemnego wezwania do zawarcia umowy […]