Tag: 'generali ofe'

Najlepszy wynik kwartalny w historii Grupy Generali

I kwartał 2008 r. był dla Grupy Generali Polska kolejnym okresem szybkiego rozwoju. Pod względem przypisu składki był to najlepszy wynik kwartalny w 9-letniej historii Grupy Generali w Polsce. Wypracowana w wielu segmentach działalności dynamika przychodów była znacząco lepsza od działań konkurentów rynkowych. Składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła na koniec marca br. – w […]

 

Generali OFE – dane szczegółowe

Generali PTE S.A. Generali OFEa) akcjonariusze PTE – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Holding Vienna AG b) kapitał zakładowy PTE – 145.500.000 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty z wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. – 6,125% kwoty z wpłaconych składek w 2011 r. – 5,25% kwoty […]