Tag: 'fundusze emerytalne prowizje'

Niższe opłaty dystrybucyjne PTE niebezpieczne dla systemu

PKPP Lewiatan przeciwna jest propozycjom przyspieszenia obniżania opłat dystrybucyjnych, jakie pobiera otwarty fundusz emerytalny z wpłacanych do niego składek. Może to bowiem doprowadzić do wyeliminowania części towarzystw emerytalnych z rynku. W konsekwencji ograniczona zostałaby konkurencja, a tym samym osłabione bezpieczeństwo systemu ubezpieczeń i pozycja ubezpieczonych. Przypominamy także, że obowiązująca obecnie ustawa o organizacji i funkcjonowaniu […]