Tag: 'emerytury pomostowe ustawa'

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt USTAWA z dnia……………………………. o emeryturach pomostowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.  1.  Ustawa określa: 1)    warunki nabywania i utraty prawa do emerytur przez niektórych pracowni-ków wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zwanych dalej „emeryturami pomostowymi”, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 […]