Tag: 'emerytury 2010'

Niższe koszty niższe emerytury

Wciąż trwa dyskusja na temat proponowanych zmian systemu emerytalnego. Chodzi tutaj o propozycję ministrów Jolanty Fedek i Jacka Rostowskiego. Postulowane przez nich zmiany miałyby polegać na obniżeniu składki na OFE z 7,3 procent do 3 procent a także dopuszczeniu przenoszenia środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych do ZUS-u. Według polityków takie rozwiązanie miałoby zabezpieczyć przed utratą […]

 

Nowy pomysł na emerytury

Wicepremier Waldemar Pawlak chce przeprowadzić referendum na temat zmian w systemie emerytalnym. Proponuje on, aby wszyscy opłacali takie same składki ma ubezpieczenie emerytalne w wysokości 120 zł. Składka byłaby przekazywana tylko do ZUS-u. Miałoby to zapewnić przyszłą emeryturę na poziomie około 1200 zł. Każdy, kto chciałby na emeryturze żyć na wyższym poziomie sam musiałby oszczędzać. […]

Emerytury tylko z ZUS-u

Z ostatnich informacji wynika, że w przyszłości emerytury będą wypłacane tylko przez ZUS. Nie powstaną specjalne zakłady emerytalne, do których po przejściu na emeryturę miałyby trafić pieniądze zaoszczędzone przez Polaków w OFE. Ma zostać przygotowana odpowiednia propozycja zmian w systemie emerytalnym tak, aby wszystkie pieniądze trafiały do ZUS-u. Taki pomysł ma swoich zwolenników jak i […]

Fundusz Emerytur Pomostowych

Ustawa o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. wprowadza z dniem 1 stycznia 2010 r. obowiązek odprowadzania przez pracodawców składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Nowe przepisy dotyczące Funduszu Emerytur Pomostowych dotyczą pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze. Obowiązkiem składek na Fundusz Emerytur Pomostowych objęci są pracodawcy, […]

Wzrost emerytur w 2010 roku

Temat emerytury 2010 zapewne zainteresuje wszystkie osoby, które pobierają lub będą pobierać świadczenia emerytalne w Polsce. Wysokość emerytury jest ustalana poprzez wskaźnik waloryzacji, który pownien uwzględniać poziom inflacji oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Emerytury w 2010 roku zostaną zwaloryzowane o wskaźnik 3,36%. Oznacza to, że w 2010 roku nastąpi nominalna podwyżka emerytur. Propozycja zwiększenia emerytur została […]