Tag: 'bogdan mówi bankowy'

Starość jako towar – reklamy funduszy emerytalnych 1999

10 stycznia 2009 r. mamy za sobą, a więc gorący okres przed losowaniem ZUS do Funduszy Emerytalnych minął. Powróci za kilka miesięcy przed kolejnym losowaniem do OFE, który odbędzie się pod koniec lipca 2009 r.  z magiczną datą ostatniej szansy wyboru OFE – 10.07.2009 r. W tym roku mija 10 lat od reformy systemu emerytalnego […]