Tag: 'bezpieczeństwo ofe'

Lokaty przyszłych emerytów są dobrze zabezpieczone

Jak zabezpieczają się otwarte fundusze emerytalne? – Niemal 100 proc. naszych środków pieniężnych w bankach jest lokowana w ramach transakcji buy/sell back, gdzie zabezpieczeniem są obligacje skarbowe – mówi Roman Skórka, zarządzający portfelem dłużnym w Generali OFE. Wyjaśnia, że pozostałe aktywa są przechowywane w banku depozytariuszu, a tam są one wyłączone z masy upadłościowej banku. […]