Tag: 'axa ofe'

AXA OFE – dane szczegółowe

AXA PTE S.A. AXA OFEa) akcjonariusze PTE – Winterthur Life Insurance Company z siedzibą w Winterthur, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie b) kapitał zakładowy PTE – 105.000.000 zł c) opłata od składek: w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo przed 1 kwietnia 2004 r.: – 9% kwoty składki – gdy staż członkowski w Funduszu […]