Tag: 'allianz pte'

Allianz OFE – dane szczegółowe

PTE Allianz Polska S.A. Allianz Polska OFEa) akcjonariusze PTE – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Allianz SE z siedzibą w Monachium b) kapitał zakładowy PTE – 73.200.000 zł c) opłata od składek: – 5% kwoty składki w 2004 r. – 4% kwoty składki w latach 2005-2013 – 3,5% kwoty składki od roku 2014 d) opłata od […]