Tag: 'aktywa funduszy emerytalnych'

Spadek wartości jednostki rozrachunkowej i aktywów OFE

Rok 2008 to czas rekordów, jeśli chodzi o miesięczny spadek wartości jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są wpłacane składki funduszy emerytalnych – pisze „Rzeczpospolita”. W październiku miesięczna stopa zwrotu OFE wyniosła aż -7,6 proc. (dane z OFE Skarbiec-Emerytura z 30 października). Wcześniejsze dwa rekordy największego spadku wartości jednostek w skali miesiąca przypadły na styczeń i […]

 

Aktywa OFE spadły w lutym do 134,5 mld zł

Wartość aktywów netto w zarządzaniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadła w lutym o 26,4 mln zł, tj. o 0,02% w porównaniu ze styczniem, do poziomu 134 551,7 mln zł – podała firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Analizy Online. W lutym na wielkość majątku zarządzanego przez fundusze emerytalne wpłynęły trzy czynniki: przelewy z ZUS, […]