Tag: 'aig ofe'

AIG OFE – dane szczegółowe

AIG PTE S.A. AIG OFEa) akcjonariusze PTE – American Life Insurance Company (ALICO), Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. b) kapitał zakładowy PTE – 93.602.400 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. – 6,125% kwoty wpłaconych składek […]