Tag: 'aegon pte'

BRE Bank wychodzi z Aegon PTE za 482,5 mln zł

BRE Bank podpisał umowę sprzedaży akcji Aegon PTE na rzecz holenderskiej spółki Aegon Woningen Nova. Cena za 49,7% akcji została ustalona na 482,5 mln zł, podał BRE Bank w komunikacie. Sprzedaż akcji Aegon PTE przez Bank na rzecz Aegon Woningen Nova nastąpi pod warunkiem uzyskania przez tę spółkę stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz pod […]

 

AEGON OFE – dane szczegółowe

AEGON PTE S.A. AEGON OFE a) akcjonariusze PTE – AEGON Woningen Nova B.V. z siedzibą w Hadze b) kapitał zakładowy PTE – 55.544.000 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty wpłaconej składki od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. – 6,125% kwoty wpłaconej składki w 2011 r. – 5,25% kwoty wpłaconej składki w 2012 […]