Skorzystamy na zmianach w waloryzacji

Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy zmieniającej zasady waloryzacji rent i emerytur. Chodzi tu o proponowaną reformę waloryzacji w 2015 roku. Zgodnie z podstawowym założeniem projektu minimalna podwyżka świadczeń w przyszłym roku wyniesie 36 zł. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na nowych zasadach waloryzacji rent i emerytów zyska 90% osób uprawnionych do uzyskiwania tego typu świadczeń. W wyniku zakończonych już konsultacji publicznych do projektu ustawy nie wprowadzono żadnych istotnych zmian.

Waloryzacja w 2015 roku (zgodnie z założeniami ustawy) zostanie przeprowadzona jak zwykle procentowo z zastrzeżeniem, że podwyżka nie może być mniejsza niż 36 zł. W przypadku rent i emerytur z tytułu częściowej niezdolności do pracy próg ten został ustalony na 27 zł. Jeżeli plany ministerstwa zostaną pomyślnie zrealizowanie takie zasady waloryzacji miałyby wejść w życie 1 marca 2015 roku. Z umiarkowanym optymizmem o propozycjach zmian wypowiada się Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. (Źródło: finanse.wp.pl, PAP)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!