Sejm za możliwością ubiegania się przez mundurowych o emerytury z FUS

Piątkowa nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń umożliwia żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych, pobierającym emeryturę mundurową, złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z nowelizacją, żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych mogliby pobierać emeryturę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Takiej możliwości nie mają od roku 2003, kiedy to wprowadzano zasadę, zgodnie z którą osobom, uprawnionym do pobierania emerytury „mundurowej”, nie przysługuje prawo do emerytury i renty z FUS.

W związku z tym – jak podkreślano uzasadniając zmiany – do tej grupy świadczeniobiorców nie stosuje się generalnej zasady polskiego systemu emerytalnego, zgodnie z którą, gdy zbiegnie się prawo do kilku świadczeń, wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Stąd nowelizacja.

Ustawa przewiduje także objęcie ubezpieczeniem osób prowadzących niepubliczne szkoły. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zawierające umowy o pracę nakładczą będą podlegać takim samym regułom jak osoby zawierające umowy zlecenia.

Nowelizacja doprecyzowuje termin negocjacji waloryzacji rent i emerytur o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Negocjacje w Komisji Trójstronnej mają odbywać się w czerwcu w roku poprzedzającym waloryzację.

Liczba komentarzy: 1 do "Sejm za możliwością ubiegania się przez mundurowych o emerytury z FUS"

  1. ktoś pisze:

    Witam
    Jeżeli ktoś będzie chciał zwiększyć minimalny czas służby wojskowej potrzebny do nabycia praw emerytalnych np. do 20 lat, to gwarantowane jest, że większość żołnierzy mających już min. 15 lat wysługi odejdzie z wojska. Podobnie może być w innych służbach mundurowych. Poza tym mówi się o trzydziestoletnich emerytach – pomyślcie ilu takich ludzi jest co opuszczają szeregi po przepracowaniu 15 lat? Jest to znikomy procent.

Dodaj komentarz ktoś