Reforma emerytur zgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy podnoszące wiek emerytalny do 67 lat są zgodne z konstytucją. Tym samym PIS, Solidarność i OPZZ, które zaskarżyły reformę do Trybunału, nie zdołały osiągnąć założonych celów – powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego. Za niezgodny z konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał jedynie przepis odnoszący się do emerytur częściowych. Zgodnie z tym zapisem można przejść wcześniej na częściową emeryturę (50% świadczenia). Dla kobiet przewidziano tu wiek 62, a dla mężczyzn 65 lat.

Nie oznacza to, że emerytury częściowe znikną z dnia na dzień. Pozostaną w systemie, ale trybunał polecił poprawienie przepisu. Obecnie emerytury tego typu są rozwiązaniem stałym, zdaniem Trybunału powinno być to rozwiązanie tylko przejściowe. Oznacza to, że mimo werdyktu Trybunału Konstytucyjnego można przechodzić na emerytury częściowe do momentu, kiedy nie zostanie zmieniona ustawa.

W uzasadnieniu werdyktu trybunał stwierdził, iż ustawodawca widząc zły stan systemu emerytalnego ma nie tylko prawo, ale obowiązek podjąć działania naprawcze. Wybrana metoda, czyli podniesienie wieku emerytalnego jest takim działaniem, a Trybunał uznał, że ustawodawca ma do tego prawo. Ponadto Trybunał uznał, że nie ma podstaw do tego by sądzić, że prognozy, które posłużyły ustawodawcy do podjęcia decyzji o poniesieniu wieku emerytalnego są błędne. Również wieloletnie zrównywanie wieku kobiet i mężczyzn nie jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Przypomnijmy, iż skarżący zarzucali ustawie m.in. naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej, ochrony praw nabytych, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. (Źródło: PAP, Bankier.pl)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!