Rachunki OFE – kwiecień 2008

Otwarty fundusz emerytalny Liczba rachunków
Ogółem w tym: martwe rachunki
razem w %
AEGON OFE 359 329 28 600 7,96
AIG OFE 1 128 746 37 636 3,33
Allianz Polska OFE 353 697 24 690 6,98
AXA OFE 719 153 102 780 14,29
Bankowy OFE 476 589 36 686 7,70
Commercial Union OFE BPH CU WBK 2 842 177 67 233 2,37
Generali OFE 613 555 47 453 7,73
ING OFE*) 2 750 313 91 306 3,32
Nordea OFE 793 520 72 980 9,20
Pekao OFE 332 235 25 068 7,55
OFE Pocztylion 503 417 70 739 14,05
OFE Polsat 326 479 15 466 4,74
OFE PZU „Złota Jesień” 2 039 874 82 010 4,02
OFE Skarbiec-Emerytura 469 569 36 269 7,72
OFE WARTA*) 338 600 29 651 8,76
Razem 14 047 253 768 567 5,47

Stan na dzień: 30.04.2008 r.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!