PZU Złota Jesień OFE – dane szczegółowe

PTE PZU S.A.
OFE PZU „Złota Jesień”
a) akcjonariusze PTE – PZU Życie S.A.

b) kapitał zakładowy PTE – 32.000.000 zł

c) opłata od składek:
– 7% w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
– 6,125% w roku 2011
– 5,25% w roku 2012
– 4,375% w roku 2013
– 3,5% od roku 2014

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
aa 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 a 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

Fundusz przekazuje ze swoich Aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych Aktywów Netto Funduszu w skali miesiąca.

e) depozytariusz OFE – Bank Polska Kasa Opieki S.A.

f) agent transferowy OFE – Centrum Informatyki Grupy PZU S.A.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!