PTE Warta

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA (wcześniej OFE „DOM”) utworzony został na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 29 stycznia 1999 roku. Celem Funduszu jest gromadzenie i lokowanie comiesięcznych składek jego Członków na poczet przyszłej emerytury. OFE WARTA jest w ścisłej czołówce najlepiej inwestujących funduszy emerytalnych w Polsce.

Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA zarządza Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A. (wcześniej PTE „DOM” S.A.), które rozpoczęło swoją działalność na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 20 listopada 1998 roku. Kapitał akcyjny Towarzystwa wynosi 233 mln zł.

PTE WARTA S.A. (wcześniej PTE „DOM” S.A.) stworzyli TUiR WARTA S.A. i Citibank (POLAND) S.A. Na przestrzeni 5 kolejnych lat zachodziły zmiany w akcjonariacie Towarzystwa. W roku 2000 Citibank (POLAND) S.A. sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje PTE „DOM” S.A., spółce Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. Następnie akcje te od Kulczyk Holding S.A. nabyło TUiR WARTA S.A. i od 7 grudnia 2004 roku TUiR WARTA S.A. jest jedynym akcjonariuszem Towarzystwa.

TUiR WARTA S.A. istnieje od ponad 80 lat. Jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych. Jest pierwszą firmą ubezpieczeniową, która otrzymała certyfikat ISO 9002. Obecnie z produktów ubezpieczeniowych TUiR WARTA S.A. korzysta około 1 miliona klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!