Projekt noweli ustawy o OFE w marcu trafi do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy o otwartych funduszach emerytalnych przygotowany przez resort pracy, a który w marcu br ma trafić do konsultacji międzyresortowych przewiduje trzy subfundusze, nowe limity inwestycyjne i system akwizycji oraz niższe opłaty – pisze „Puls Biznesu” (Nr z 20.01.2009 r.).Według gazety, ministerstwo nie ma jeszcze pełnej wizji zmian, ale wiadomo, że nie będzie to tylko remont, ale i przebudowa OFE. Zdaniem Marka Buciora, wiceministra pracy i polityki społecznej, jeden subfundusz bezpieczny – dla osób starszych, lokował będzie głównie w obligacje, a drugi agresywny dla młodych osób, będzie miał portfel oparty na akcjach. Natomiast trzeci subfundusz będzie gromadził kapitał osób, którym zostało niewiele czasu do emerytury. Resort planuje zmienić limity inwestycyjne, a także system akwizycji, bo obecny ma wiele wad. Do wielu subfunduszy ma być dostosowany też mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu i system opłat. W opinii Ewy Lewickiej, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych elastyczne instrumenty do inwestowania i dywersyfikacji ryzyka, większe otwarcie na lokowania za granicą i większy udział akcji w portfelu umożliwi osiąganie większych zysków w czasie odbicia. Natomiast kontrowersje w branży wzbudza obniżenie opłat i zmiana systemu akwizycji. Zdaniem prof. Macieja Żukowskiego, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu koszty reformy emerytalnej, które ponosimy teraz okazują się dużo większe, niż wydawało się w momencie wprowadzania reformy. Nie jest ona zakończona i nie będzie do czasu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wydłużenia wieku emerytalnego i upowszechnienia trzeciego filaru. Według ekspertów, dobrym pomysłem jest wprowadzenie subfunduszu bezpiecznego, do którego trafiałyby pieniądze osób starszych – pisze dziennik.

Tylko trzy kobiety na razie chcą pobierać emeryturę z OFE

W 2009 roku około 2 tys. kobiet, przynależących do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) osiągnie wiek emerytalny. Jednak na razie dopiero trzy kobiety zadeklarowały chęć pobierania emerytury z ZUS i OFE – podaje „Rzeczpospolita” (Nr z 17.01.2009 r.). Panie te są klientkami AIG OFE, Nordea OFE oraz CU OFE. Według gazety, ZUS wysłał już do OFE zapytanie o stan ich kont. „Rzeczpospolita” pisze, że Michał Szymański, prezes CU PTE, potwierdził, iż wszystkie formalności zostały pomyślnie przeprowadzone, a stan rachunku umożliwi wypłatę świadczenia okresowego.

OFE: obligacje warte 2,4 mld zł

W portfelach otwartych funduszy emerytalnych na koniec grudnia 2008 roku znajdowały się obligacje 20 krajowych spółek notowanych na giełdzie, a warte łącznie 2,4 mld zł – informuje „Parkiet” (Nr z 19.01. 2009 r.). Według gazety, najwięcej środków OFE ulokowały w obligacjach podporządkowanych PKO BP (643 mln zł), Globe Trade Center (534 mln zł ) oraz TVN (314 mln zł). I tak, najwięcej obligacji TVN zakupił fundusz PZU – na kwotę 151 mln zł – oraz Nordea (56 mln zł). Natomiast na końcu listy spółek, obligacje których kupowały OFE, znajduje się MCI. Jednak spółką tą zainteresowało się jedynie OFE Pekao (5 mln zł) – pisze dziennik. „Parkiet” twierdzi, że w ubiegłym roku tylko OFE ING nie miało w swoim portfelu papierów dłużnych spółek.

Rzecznik Ubezpieczonych

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!