Pozew w sprawie OFE

Pierwszy pozew zbiorowy przeciwko państwu w sprawie OFE trafił już do sądu. Chodzi o anulowanie wprowadzonej kilka miesięcy temu reformy emerytalnej przenoszącej składki z Otwartych Funduszy Emerytalnych na subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pozywający to prawnicy pracujący w jednej z dużych warszawskich kancelarii prawniczych. Po tym jak uznali, iż są pokrzywdzeni w wyniku reformy emerytalnej wybrali jednego z nich, który sporządził odpowiedni wniosek. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez sąd, w kolejnych trzech miesiącach mogłyby do niego dołączać kolejne osoby.

Skarżącym prawnikom nie podoba się to, iż przeniesienie było formą wywłaszczenia bez wypłaty należnego odszkodowania. Co stanie się, jeżeli sąd stanie po ich stronie? Pokrzywdzeni będą mieli prawo dochodzić odszkodowania. Czy prawnicy mają szansę na wygraną? To już nie pierwszy spór o to czy pieniądze przeniesione z OFE do ZUS miały charakter prawny (tak jak twierdzą prawnicy skarżący Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) czy charakter publiczny (państwo ma prawo nimi zarządzać, a reforma emerytalna wywłaszczeniem wymagającym odszkodowania nie jest). (Źródło: finanse.wp.pl)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!