Pomostówki według rządu

Ministerstwo Pracy przedstawiło założenia projektu ustawy o emeryturach pomostowych.

Będą one wypłacane osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach lub wykonującym prace, w których odpowiadają za bezpieczeństwo innych i które wymagają największej sprawności psychofizycznej. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2009 roku, ponieważ z końcem obecnego roku wygasają stare zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Na razie projekt skierowano do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Mają one potrwać 30 dni, a po wprowadzeniu poprawek projekt trafi do Sejmu. Być może nastąpi to jeszcze przed wakacjami, a ustawa zostanie uchwalona jesienią, aby wszyscy zainteresowani zdążyli zapoznać się z nowymi przepisami, zanim zaczną obowiązywać.

Emerytury pomostowe mają być rozwiązaniem przejściowym, dodatkowym świadczeniem o charakterze epizodycznym, które ma obowiązywać przez ok. 20-30 lat i przysługiwać szczególnej grupie pracowników, urodzonych w latach 1949-1968. Warunkiem do przyznania „pomostówki” jest 20 lat stażu ubezpieczeniowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz przynajmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach. Emerytura pomostowa wynosić będzie 100 proc. potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i będzie waloryzowana według tych samych zasad co renty i emerytury z FUS.

Źródło: Gazeta Bankowa

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!