Polsat OFE – dane szczegółowe

PTE POLSAT S.A.
OFE Polsat
a) akcjonariusze PTE – PAI-MEDIA S.A., Invest-Bank S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

b) kapitał zakładowy PTE – 27.075.000 zł

c) opłata od składek:
– 7% kwoty z wpłacanych składek w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
– 6,125% kwoty z wpłacanych składek w roku 2011
– 5,25% kwoty z wpłacanych składek w roku 2012
– 4,375% kwoty z wpłacanych składek w roku 2013
– 3,5% kwoty z wpłacanych składek od 1 stycznia 2014 r.
d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
a 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 a 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą przekroczyć maksymalnie 600.000,00 zł miesięcznie.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa w skali miesiąca środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych Aktywów Netto Funduszu.

e) depozytariusz – BRE BANK S.A.

f) agent transferowy OFE – Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.

* W dniu 24 listopada 2004 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wydała decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zmianę decyzji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przejęcia zarządzania OFE Kredyt Banku przez PTE POLSAT S.A., w zakresie zmiany terminu zakończenia likwidacji OFE Kredyt Banku. Likwidacja OFE Kredyt Banku została zakończona w dniu 10 grudnia 2004 r.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!