Podwyższenie wieku emerytalnego

Komisja Europejska ma zamiar zalecać krajom należącym do Unii Europejskiej podwyższanie wieku emerytalnego. Jest to spowodowane tym, że systemy emerytalne krajów należących do wspólnoty coraz gorzej sobie radzą z wypełnianiem powierzonych im zadań. Komisja ostrzega, że brak reform może w przyszłości doprowadzić systemy emerytalne do upadku. Obecnie na jednego emeryta w Unii Europejskiej pracuje cztery osoby, jeżeli sprawdzą się prognozy to za pięćdziesiąt lat na jedną osobę będącą na emeryturze przypadać będzie zaledwie dwie osoby pozostające czynne zawodowo. Spowodowane jest to wydłużeniem czasu życia, a także niskim wręcz ujemnym przyrostem naturalnym.

W takiej sytuacji, aby uniknąć drastycznych spadków wysokości emerytur w stosunku do ostatniej pensji, co może mieć miejsce w przyszłości, Komisja zachęca do wydłużania czasu pracy. Ma to za zadanie zwiększenie emerytur i zapobiegnięcie katastrofie między innymi ZUS-u. Jednak wiele osób nie chce się na takie rozwiązanie zgodzić. Uważają, że przepracowały już wystarczająco długo i należy się im odpoczynek. Tym niemniej ostateczna decyzja w sprawie wieku emerytalnego należeć będzie do ustawodawcy.

Liczba komentarzy: 1 do "Podwyższenie wieku emerytalnego"

  1. […] Wpis zainspirowany tym artyku?em: Podwyższenie wieku emerytalnego | Fundusze Emerytalne OFE […]

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!