Podwyżki emerytur 2018

Wraz z początkiem 2018 roku najniższe emerytury wzrastają o 29 złotych i 80 groszy. Przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrasta o średnio 67 złotych i 28 groszy. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 102,98 procent, co daje wzrost najniższej emerytury z jednego tysiąca do 1029 złotych i 80 groszy. O tym, ile wyniesie podwyżka emerytury dwa wskaźniki – inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci oraz 20 procent realnego wzrost płac – podwyżki, jakie otrzymują pracownicy z roku poprzedzającego waloryzację.

W styczniu 2018 roku Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wskaźniki średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 roku wyniosły odpowiednio 102 i 102,3 procent. Raporty podają też, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem wyniósł 3,4 procent. Okazuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w tym roku jest znacznie wyższy niż w latach poprzednich – w 2016 r. było to zaledwie 0,24 proc., w 2017 – 0,44 proc. a od 1 marca 2018 r. świadczenia wzrosną aż o 2,98 procent. W tym roku minimalnym świadczeniem emerytalnym zostaną objęte te osoby, które z urzędu przeszły na emeryturę, pobierając wcześniej rentę. Osoby, które w ten sposób uzyskały emeryturę, mimo tego, że nie miały wypracowanych uprawnień stażowych do takiego świadczenia na poziomie minimalnym będą otrzymywały świadczenia w tej wysokości.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!