Polacy nie ustalają kapitału początkowego

8e7545ff-21f1-4bb2-8c57-cc80d2716e8b

Zakład Ubezpieczeń Społecznych alarmuje, że ponad 2 miliony Polaków nie złożyło jeszcze wniosku o ustalenie kapitału początkowego. Ci, którzy zwlekają z dokonaniem formalności, powinni jak najszybciej sprawę załatwić, ponieważ w przeciwnym wypadku będą oni uprawnieni do otrzymywania niższej emerytury niż wynika to z opłacanych przez nich składek. Takie różnice mogą wynosić nawet kilkaset złotych.

 

Prognozy emerytalne na 2017 rok

Artyści trafią do ZUS 2014 07 16

Rząd zapewnia, że w 2017 roku nastąpi waloryzacja emerytur na poziomie 0,52%. Nie jest to jednak wysoka podwyżka. Minimalna emerytura bowiem wzrośnie tylko o 5 złotych, a przeciętna wartość świadczenia wzrośnie o około 11 złotych. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być deflacja, czyli długotrwały spadek średniego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły […]

Pierwszy kwartał 2016 roku z wyższymi emeryturami

Emeryci i nieuczciwi 2015 08 04

Pierwszy kwartał 2016 roku zakończył się waloryzacją emerytur i rent. Świadczenia te – według ustawowego obowiązku – rosną o wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony minimalnie łącznie z 20% rzeczywistego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym roku. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 100,24. Oznacza to, że minimalna kwota […]

Premiopolisa Emerytura bez Obaw w Prudential

1200x1200_Prudential_Logo

Niedawno powstała kampania reklamowa Młodzi bogowie traktuje o produkcie od grupy Prudential – Premiopolisa Emerytura bez Obaw. Pozwala ona na gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę. Zapewnia ona możliwość długoterminowego i regularnego oszczędzania oraz ochronę ubezpieczeniową trwającą przez cały okres umowy. Klient, zawierając umowę z firmą, określa minimalną wysokość kwoty, jaką otrzyma na koniec umowy. Może […]

Praca na emeryturze? Limity ZUS

emerytura-150x150

Kiedy emerytura nie wystarcza na pokrycie bieżących kosztów, część osób otrzymujących świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyduje się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Niektórzy z nich muszą jednak liczyć się z pewnymi ograniczeniami. ZUS bowiem sztywno przestrzega ustawowych limitów dorabiania. Nie dotyczą one osób, które przeszły na emeryturę osiągając powszechny wiek emerytalny oraz tych podejmujących zatrudnienie […]

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

dzien-otwarty-w-zus_width_2-150x150

Istnieje kilka przesłanek, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłacanie emerytury. Jest to przede wszystkim kontynuacja zatrudnienia. Osoba, która stara się o nabycie prawa do emerytury nie musi rozwiązywać stosunku pracy z pracodawcą. Jednak by takie świadczenie otrzymywać, emeryt ma obowiązek rozwiązać umowę o pracę bezpośrednio przed dniem formalnego nabycia prawa do emerytury. […]

OFE traci, ZUS zyskuje

stopy_procentowe_kredyt_hipoteczny

Polacy mogą na nowo zadecydować o miejscu odkładania składek emerytalnych. 1 kwietnia 2016 roku powtórnie otwarte zostało okienko transferowe OFE – ZUS. Ci, którzy odkładają pieniądze w ZUS mogą przenieść swoje składki do funduszu i na odwrót. Dane pokazują jednak, że fundusze emerytalne ostatnio tracą swoje zyski. Środki w nich gromadzone przez ubiegły rok zmniejszyły […]

ZUS czy OFE? Od 1 kwietnia znów otwarty transfer

ofe-zus-ile-emerytury

Do końca lipca 2016 roku każdy będzie miał możliwość zmiany decyzji dotyczącej przekazywania części składki emerytalnej. Na początku miesiąca, a mianowicie 1 kwietnia, został ponownie otwarty transfer ZUS – OFE. Składki można odprowadzać albo do Otwartego Funduszu Emerytalnego, albo na subkonto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ci, którzy nie są zadowoleni ze swojej poprzedniej decyzji dotyczącej podziału […]

Najniższa emerytura dla przedsiębiorców

41150g3mzeyww6t-150x150

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wysokość emerytury pełnoetatowego pracownika wynosi średnio 2 tysiące złotych. Dużo mniej, bo przeciętnie około 1600 złotych świadczenia otrzymują mikroprzedsiębiorcy i właściciele małych firm. Przyczyna niższej o blisko 20% emerytury (w porównaniu z innymi grupami społecznymi) leży w wysokości odprowadzanej obowiązkowej składki emerytalnej. Mali przedsiębiorcy opłacają minimalną wymaganą miesięczną składkę w […]

KE zwraca uwagę na IKZE

IKZE 2015 10 27

IKZE – czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego cieszą się większym powodzeniem po ostatniej reformie emerytalnej (znanej głównie z przeniesienia części składek z OFE do ZUS). Osoby odkładające dodatkowe środki na emeryturę na takich kontach mogą liczyć na specjalne bonusy. Mowa tu o odliczeniu składek od podstawy opodatkowania. Z takiego odliczenia można jednak skorzystać jedynie w […]