Allianz OFE – dane szczegółowe

PTE Allianz Polska S.A. Allianz Polska OFEa) akcjonariusze PTE – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Allianz SE z siedzibą w Monachium b) kapitał zakładowy PTE – 73.200.000 zł c) opłata od składek: – 5% kwoty składki w 2004 r. – 4% kwoty składki w latach 2005-2013 – 3,5% kwoty składki od roku 2014 d) opłata od […]

 

Warta OFE – dane szczegółowe

PTE WARTA S.A. OFE WARTA a) akcjonariusze PTE – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. * b) kapitał zakładowy PTE – 233.000.000 zł c) opłata od składek: dla członków Funduszu, którzy uzyskali członkostwo przed dniem 1 kwietnia 2004 r.: – od składek wpłaconych w latach 2004-2010: a). 7% – przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego b) […]

Skarbiec OFE – dane szczegółowe

PTE Skarbiec-Emerytura S.A. OFE Skarbiec-Emeryturaa) akcjonariusze PTE – BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie b) kapitał zakładowy PTE – 85.161.810 zł c) opłata od składek: jeżeli przed dniem 1 kwietnia 2004 r. okres członkostwa w Funduszu trwał nieprzerwanie dłużej niż 24 miesiące: – 5,9% kwoty wpłaconej składki do dnia 31 grudnia 2011 r. – […]

PZU Złota Jesień OFE – dane szczegółowe

PTE PZU S.A. OFE PZU „Złota Jesień”a) akcjonariusze PTE – PZU Życie S.A. b) kapitał zakładowy PTE – 32.000.000 zł c) opłata od składek: – 7% w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. – 6,125% w roku 2011 – 5,25% w roku 2012 – 4,375% w roku 2013 – 3,5% […]

Polsat OFE – dane szczegółowe

PTE POLSAT S.A. OFE Polsata) akcjonariusze PTE – PAI-MEDIA S.A., Invest-Bank S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o. b) kapitał zakładowy PTE – 27.075.000 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty z wpłacanych składek w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. – 6,125% kwoty z wpłacanych składek w roku 2011 […]

Pocztylion OFE – dane szczegółowe

Pocztylion-Arka PTE S.A. OFE Pocztyliona) akcjonariusze PTE – PPUP Poczta Polska, Cardif Societe Anonyme, Amvescap PLC, Konferencja Episkopatu Polski b) kapitał zakładowy PTE – 25.013.280 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010 – 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011 – 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012 – […]

Pekao Pioneer OFE – dane szczegółowe

Pekao Pioneer PTE S.A. Pekao OFEa) akcjonariusze PTE – Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pioneer Global Asset Management S.p.A. (Mediolan) b) kapitał zakładowy PTE – 20.760.000 zł* c) opłata od składek: w przypadku członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 2 lata i nie przekraczał 3 lat potrąca się […]

Nordea OFE – dane szczegółowe

Nordea PTE S.A. Nordea OFEa) akcjonariusze PTE – Nordea Life Holding A/S z siedzibą w Kopenhadze b) kapitał zakładowy PTE – 212.380.500 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2010r. – 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011 – 5,25% kwoty wpłaconych składek […]

ING OFE – dane szczegółowe

ING PTE S.A. ING OFEa) akcjonariusze PTE – ING Continental Europe Holdings BV z siedzibą w Amsterdamie, ING Bank śląski S.A. b) kapitał zakładowy PTE – 33.000.000 zł c) opłata od składek: ze składek członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. jest dłuższy niż 24 miesiące: –  5,8% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia […]

Generali OFE – dane szczegółowe

Generali PTE S.A. Generali OFEa) akcjonariusze PTE – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Holding Vienna AG b) kapitał zakładowy PTE – 145.500.000 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty z wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. – 6,125% kwoty z wpłaconych składek w 2011 r. – 5,25% kwoty […]